Over ons

Achtergrond;

Catch-Up is ontstaan omdat ooit een gerichte zoekopdracht naar een boekrecensie bij kranten onmogelijk bleek. Zoeken in een zoekmachine, naar een eerder gelezen boekrecensie, bleek door de vele duizenden resultaten ook geen optie. Daarbij, is onderweg zoeken op je smartphone helemaal lastig. Dit moest dus beter, veel beter!

Catch-Up is een jonge onderneming, nu bèta-live en op zoek naar gebruikers die o.a. graag (over) boeken lezen. Iets voor jou? Download dan de app en vertel ons wat je ervan vindt, zodat we samen deze app in de juiste richting verder kunnen ontwikkelen. Wij zijn zeer benieuwd naar jouw ideeën en suggesties.

Privacy statement

Catch-Up – Privacyverklaring


Privacy statement Catch-Up (GDPR/AVG)

Inleiding

Catch-Up neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@catch-up.eu.

Wie is Catch-Up?

Catch-Up is de besloten vennootschap Catch-Up BV, kantoorhoudende te 8441 BH, Heerenveen, Trambaan 7, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63469235 .

Catch-Up is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Catch-Up de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Catch-Up jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Catch-Up persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Catch-Up voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Catch-Up worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.


Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens: E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: CRM

Gegevens: E-mailadres, Locatie, Gebruikers ID

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Marketing

Doeleinde: Direct marketing

Gegevens: E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, User ID / Gebruikersnaam

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: Affiliate marketing

Gegevens: E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, User ID / Gebruikersnaam

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: Nieuwsbrief

Gegevens: E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, User ID / Gebruikersnaam

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: Retargeting

Gegevens: E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, User ID / Gebruikersnaam

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: Social marketing

Gegevens: E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, User ID / Gebruikersnaam

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: Behavioural targeting

Gegevens: E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, User ID / Gebruikersnaam

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: Loyaliteitsprogramma

Gegevens: E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, User ID / Gebruikersnaam

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Website

Doeleinde: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag, Locatie

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: A/B testing

Gegevens: Surfgedrag, Locatie

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: Account aanbieden

Gegevens: E-mailadress, Wachtwoord

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Catch-UP heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Catch-UP over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Catch-Up. Je kunt verzoeken dat Catch-Up je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Catch-Up te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Catch-Up of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Catch-Up te verkrijgen. Catch-Up zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Catch-Up je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Catch-UP

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@catch-up.eu Catch-Up zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Catch-Up een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Catch-Up je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Catch-Up verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Catch-Up je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@catch-up.eu Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Catch-Up jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@catch-up.eu Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.


Algemene voorwaarden

Catch-Up – Algemene voorwaarden


Catch-up – Voorwaarden


 


Deze overeenkomst is van toepassing op de dienst die Catch-Up B.V. aan jou levert. Door gebruik te maken van onze dienst, ga je met deze overeenkomst akkoord. Omdat onze diensten snel kunnen veranderen, kan deze overeenkomst ook veranderen. De meest recente overeenkomst is steeds van toepassing.


 


Dienst


Catch-Up is een nieuwe media applicatie en biedt de mogelijkheid om dagelijks de beste boekrecensies, uit jouw favoriete kranten geschreven door de beste boekrecensenten te vinden en te lezen.


Vanuit deze recensies kun je; de boeken online kopen, een interesse of aankoop delen met je vrienden én een wensenlijst opzetten. Ook laten wij heel handig zien waar je in de buurt een fysieke boekwinkel kunt vinden.


PS; op termijn willen we ook andere recensies faciliteren zoals film, theater, musea, restaurants etc.


 


Uitgebreide informatie met voorbeelden over onze dienst vind je op onze website www.getcatch-up.com Deze informatie is onderdeel van deze overeenkomst.


De Catch-Up informatieservice is echter alleen verkrijgbaar via een app.


 


Voor toegang tot content van kranten zul je soms een abonnement moeten hebben of op pay-per-use basis moeten betalen.


De Catch-Up applicatie blijft altijd functioneel, omdat ook zonder directe toegang tot de achterliggende content, wij de belangrijkste informatie over het betreffende product klaar hebben staan. Zo is de app namelijk bedacht en gemaakt.


 


Wij behouden ons het recht voor om media toe te voegen en te verwijderen, hier kun je geen rechten aan ontlenen. Tevens kunnen wij je lidmaatschap beëindigen indien je in strijd met deze overeenkomst of toepasselijke regelgeving handelt.


 


Inschrijven


Je kunt onze dienst gebruiken door onze app te downloaden. Inloggen doe je dan met een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord. Wees voorzichtig met je persoonlijke gegevens en geef deze nooit aan derden. Als je vermoedt dat inbreuk is gemaakt op je lidmaatschap, vraag je zelf via de app een nieuw password aan.


 


Uitschrijven


Je kunt je altijd uitschrijven voor onze dienst. Dit doe je via de opt-out op toekomstige email communicatie.


 


Betalingen


Gebruik van de Catch-Up app is geheel gratis.


 


Privacy


In ons privacy statement lees je meer over hoe wij omgaan met de GDPR/AVG wetgeving. Mocht je toch nog vragen hebben, neem contact op met info@catch-up.eu


 


 


 


Aansprakelijkheid


Je gebruikt onze dienst voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die je als gevolg van het gebruik van onze dienst mocht lijden.


 


Intellectuele Eigendomsrechten van Catch-Up


De inhoud van onze dienst is door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Het is niet toegestaan delen van onze dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen, of anderszins te kopiëren en/of exploiteren. De dienst is enkel bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in je eigen leesomgeving.


 


Intellectuele Eigendomsrechten van derden


Catch-Up maakt gebruik van content van kranten en andere media. Uiteraard doen wij dit volledig binnen de grenzen van de wet.


Omdat Catch-Up van geautomatiseerde gegevensverwerking gebruik maakt verzoeken wij een eigenaar die vaststelt dat Catch-Up per ongeluk toch beeld en tekstmateriaal gebruikt dat niet is vrijgegeven, dit via info@catch-up.eu aan ons te melden, waarna wij per omgaande in contact zullen treden voor een oplossing.


 


Klachtenregeling en geschillen


Als je een klacht hebt dan horen we graag van je via info@catch-up.eu Wij reageren zo snel mogelijk.


Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.