Facebook boekenbon winactie

Laat je mening horen en win!

Onze Facebook pagina ‘liken’ en (deze actie) delen met je vrienden vinden we zeer sympathiek!

 

 

Voorwaarden & Spelregels

1. Winacties worden uitgeschreven door Catch-Up B.V. onder de handelsnaam Catch-Up™ gevestigd te Heerenveen. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je de Catch-Up app hebt gedownload én een korte email hebt gestuurd met jouw mening, ideeën of suggesties! Dit kun je rechtstreeks vanuit de app doen, via de knoppen: -> More -> Contact us. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen!

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

5. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar.

7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze. Winnaars worden binnen vijf werkdagen na sluiting van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

8. Catch-Up B.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

9. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

10. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Catch-Up B.V. voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.

11. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door CatchUp B.V.

12. Catch-Up B.V. handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

13. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

14. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

15. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Catch-Up B.V. Trambaan 7, 8441BH Heerenveen, e-mail info@catch-up.eu Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.

Download onze actie voorwaarden